YASAL UYARI


Deðerli Müþterilerimiz, Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan uygulanan koruma tedbiri kapsamýnda site içeriðine ulaþmak ve alýþveriþ yapabilmek için 18 yaþýndan büyük olduðunuzu teyit etmeniz gerekmektedir.


Doðum Tarihinizi Girin
"18 yaþýndan büyük olduðumu ve bu bölümde sergilenen ürünlerin 18 yaþýndan küçükler tarafýndan görüntülenmemesi için gereken özeni göstereceðimi beyan ederim."

Ýletiþim: 0212 2378062 - 0505 3650203

Adres: Tarlabaþý Bulvarý.No:84 Kat:2 (Sofram Lokantasý Üstü)

Address: Tarlabaþý street. Number: 84 Floor:2 Taksim/istanbul (sofram above the restaurant)